Sliter med nedtrapping pga nye førerkortregler, og er sykere. Men aner ikke om det henger sammen m (for rask) nedtrapping. Føles litt som forverring av MS symptomene jeg allerede har; intense sensoriske «trommevirvler»/ prikking over hele kroppen, svimmelhet og ustøhet, som jeg nå har fra morgenen av og ikke bare på ettermiddagene. Derfor- kan dette være symptomer på abstinens?

Kvinne, 50 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Abstinensplager ved nedtrapping av benzodiazepiner kan variere ganske mye fra person til person, og det er vanskelig å vite hva som skyldes nedtrapping og hva som er forverring av MS symptomer. Felleskatalogen skriver at abstinenssymptomer kan være:
«tremor, svette, agitasjon, søvnforstyrrelser og angst, hodepine, muskelsmerte, ekstrem angst, spenning, rastløshet, forvirring, irritabilitet og epileptiske kramper som kan forbindes til den underliggende sykdom. I alvorlige tilfeller kan følgende symptomer forekomme: Endret virkelighetsforståelse, endret personlighet, overfølsomhet for lyd, nummenhet og kribling i ekstremitetene, overfølsomhet for lys, støy og fysisk kontakt, eller hallusinasjoner«.

Vi anbefaler deg å snakke med legen din om ubehaget du opplever, legen kan nok i større grad enn oss hjelpe deg med å «sortere» hva som er abstinens og hva som er forverring av din sykdom.