Hei

Dere sier «De som opplever abstinenser opplever ikke dette på bakgrunn av eventuelle spor av THC i kroppen, men tvert imot på bakgrunn av mangelen på aktiv THC i kroppen, etter at kroppen har tilvendt seg en jevnlig tilførsel av dette. Din innvending blir altså noe upresis her.»

Om dere mener at dere har vært gode til å kommunisere dette, hvorfor misforstod jeg da?

De fleste i Norge tror THC sitter igjen i kroppen og påvirker deg på grunn av sjarlatanen Thomas Lundqvist. Måten dere ordlegger dere på samt kurven i appen deres og formuleringene der inne er egnet til å misforstås. Så å si samtlige som ser dette tror det er en sammenheng mellom gjenværende THC og ettervirkninger. Det er også det kvakksalveren Thomas Lundqvist selv hevder, og noe dere også hevdet lenge, og noe hasjavvenningsmiljøet i Kristiansand (men ikke i Oslo) fortsatt tror.

Mann, 32 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vår erfaring er ikke at «så å si samtlige som ser dette tror det er en sammenheng mellom gjenværende THC og ettervirkninger». Det er kun et fåtall – du er blant dem – som har gitt slike tilbakemeldinger. Vår erfaring er at mange opplever både de akutte virkningene og ettervirkningene som temmelig sterke. Kanskje de misforstår seg selv.