Hei!

Jeg regner med dere får enormt mange forespørsler fra studenter, og her kommer det en til :/
Jeg holder på å skrive en oppgave om avhengighet, medavhengighet og relasjoner, veiledning og omsorg..
Dette er jo ett tema som er høyaktuelt for rusavhengige og deres pårørende..
Men.. noe som jeg ikke finner noe stoff om noe sted, er medavhengighet hos miljøterapeuten/miljøarbeideren..
Dette er jo personer som jobber tett mot den rusavhengige, og man blir glad i / knyttet til brukeren..
Hvordan skal man unngå å havne i «fellen» og hvordan skal man evt se at man selv er blitt en medavhengig? Hvis det finnes noen linker eller noe lign til temaet, så blir jeg veldig, veldig glad 😀

Mvh miljøarbeiderstudent 😀

Kvinne, 38 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Dette er nok en oppgave som faller litt utenfor vårt kompetansefelt. Vi kan nok ikke hjelpe deg annet enn ved å eventuelt stille noen reflekterende spørsmål. For eksempel er det interessant å diskutere risikofaktorer, og om det er en korrelasjon mellom tidligere erfaringer, sårbarhet i livssituasjon (for eksempel utbrenthet) og risikoen for å bli medavhengig. Imidlertid tenker vi at det har du allerede har tenkt litt rundt dette. Hvis du ønsker å diskutere dette med oss, er du velkommen til å ta kontakt via chat eller telefon.

Ved et enkelt googlesøk fant vi denne bacheloroppgaven som handler om medavhengige sosionomer. Litteraturlisten i denne oppgaven bør være interessant for deg.