Hei
Jeg har i mange år brukt Imovane, Valarergan og Nefadar.
Jeg føler meg ofte irritabel og deprimert, særlig på kvelden.
Er det sannsynlig at irritasjonen og depressive tanker skyldes medisinbruk?

Mann, 50 år fra


RUStelefonen svarer:

Vi kan nok ikke si noe om hvorvidt det er sannsynlig at symptomene dine skyldes medisinbruk – dette er noe legen din må svare på. Noe vi derimot kan si, er at det er mulig at det finnes en sammenheng. I Felleskatalogens omtaler av Imovane er bl.a. irritabilitet, hodepine, agitasjon, utmattelse og angst oppført som mulige bivirkniger (merk at enkelte av disse bivirkningene omtales som sjeldne, dvs. de forekommer ≥1/10 000 til <1/1000). Men hvorvidt Imovane helt eller delvis er årsaken til at du opplever irritasjon og depressive tanker, kan vi altså ikke uttale oss om, da vi simpelthen ikke har grunnlag for å vite dette sikkert. Muligheten er selvsagt tilstede for at dine plager skyldes helt andre ting – igjen, et spørsmål for legen din.

Vallergan har også en rekke mulige bivirkninger, men som ikke ser ut til å stemme helt overens med de plagene du rapporterer å oppleve.

For øvrig utgikk Nefadar fra markedet i 2003. Dersom du ikke har brukt dette siden da, er det lite sannsynlig at Nefadar har noe med dine symptomer å gjøre.