Hei..
Hvis jeg velger hjelp/innleggelse pga alkoholisme… Hvor mye info får arbeidsgiver da? Jeg ønsker å prøve profesjonell hjelp, men ikke om grunnen kommer frem til arbeidsgiver. Dette fordi han ikke overholder taushetsplikten. Så det vil si at alle på jobb vil få beskjed om hvorfor jeg eventuelt er lagt inn/borte fra jobb

, 29 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Arbeidsgiver har ikke rett til å vite hvorfor du er sykemeldt. Dette gjelder uansett årsak.