Hei. lurer på hvilke bivirkninger en kan få etter mange års bruk av Sobril . Takk på forhånd

Kvinne, 69 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Du spør om bivirkninger av Sobril etter mange års bruk. Vi er usikre på om du da mener etter avsluttet bruk eller ved fortsatt bruk.

Om man har sluttet etter mange års bruk: Det man vet er at mange opplever noe som kalles rebound-effekt. Dette innebærer at plagene som man brukte medisinen for, kommer tilbake, sterkere enn før. Ved bruk av medikamenter som Sobril gjelder dette særlig angstproblematikk og søvnproblemer. Abstinensplager er også vanlig ved avsluttet bruk; for eksempel skjelving, uvirkelighetsfølelse, angst og søvnproblemer.

Ved langvarig bruk: Vanlige bivirkninger er vedvarende svekkelse av hukommelse, impulskontrollproblemer, økt angst, avflatet følelsesliv og økt toleranse. Sistnevnte innebærer at kroppen tilvendes stoffet og må ha større doser for å få samme effekt. Etterhvert mistes noe av effekten uansett.

Mer informasjon om Sobril finner du i Felleskatalogen.