Jeg har tatt 4 trampdol i formiddag p.g.a store smerter i ryggen.Og tid kan jeg kjøre da .?

Kvinne, 50 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner dessverre ikke hvor straffbarhetsgrensen for tramadol og bilkjøring går, ettersom dette stoffet ikke står oppført på noen lister som gir slike oversikter. Hva vi kan si er at halveringstiden ligger på omtrent 6 timer ved normal lever- og nyrefunksjon, hvilket betyr at du nok bør vente minimum til neste dag med å kjøre bil. Vi anbefaler at du forhører deg med fastlegen din omkring dette.

Regelverket på dette området har for øvrig gjennomgått en betydelig revisjon den siste tiden. På denne siden på vår hjemmeside kan du finne en oversikt over de viktigste punktene på dette området.