Hei.
Jeg skal i utgangspunktet til rusbehandling hos dps om en ukes tid.
Har vært i vanlig behandling hos dps, men de mener jeg bør overføres til rus. Jeg vurderer og droppe det, da jeg ikke vil miste førerkortet mitt. Treng

Mann, 26 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det fremkommer ikke helt klart hva spørsmålet ditt er.

Når det gjelder førerkort: Det som avgjør om du mister førerkortet – kriteriet – er ikke om du er i behandling, men selve bruken (og dennes konsekvenser). Kriteriet er formulert som følger: «Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» (Det står ikke – f.eks. – «Helsekrav er ikke oppfylt dersom du er i rusbehandling»). I praksis vil det ofte være slik at helsevesenet tenker: Den som er i behandling er det fordi h*n jo nettopp bruker «rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» Men dette betyr ikke at dersom du lar være å gå i behandling så beholder du førerkortet.

Det fremgår altså her at dersom du bruker rusmidler «i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko» fyller du ikke kravene og blir (vanligvis) bedt om å levere det inn og dokumentere avhold i 6 måneder eller et år. Om du er i behandling eller ikke er altså ikke det avgjørende.

Her kan du lese helsekravene til førerkort.