Hei eg lurer på hvor lenge jeg er abstinent på buprenofin plaster 20 mg, jeg har gått på dette i 6 måner å sluttet på dagen for 7 sager siden. Eg har tatt 8-12 mg sub som erstatning å lurer på hvor lenge jeg vil være abstinens og hvor mye er et nordspan plaster på 20 mg omregnet til en subb er og jeg har brukt subutex i ca 2 år av og på pgav smerter. Og er det noen forskjell på plaster og subutex og hva skal jeg gjøre for å få minst mulige og minst og raskest abstinens fasen jeg kan ikke gå til legen og si at jeg har brukt subutex. Og hvor lenge etter siste inntak av en subutex vises på en blodprøve eller urinprøve .Jeg er veldig syk og har mye smerter men har ikke lyst å bruke dette lenger. Hilsen fortvilet

Kvinne, 50 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Her var det mange problemstillinger på én gang. Vi skal forsøke å besvare det hele i tur og orden.

1. Hvor lenge vil du være abstinent etter seks måneders bruk av Norspan, og to års bruk av Subutex?Dette er noe som varierer veldig fra person til person. Noe som er av stor betydning er hvordan du trapper ned på disse legemidlene, samt hvor god din generelle helsetilstand er for øvrig. Avhengig av svaret på dette, vil du normalt kunne regne med noen ukers abstinensfase før det gradvis går over. For andre kan det være snakk om enda lengre tid enn som så, opptil flere uker/måneder.

2. Hvor mye er et 20 mg Norspan-plaster omregnet til Subutex, hva er forskjellen mellom disse?
Både Norspan og Subutex inneholder samme virkestoff: buprenorfin. Buprenorfin er en partiell opiodagonist/-antagonist; dvs. det binder seg til de samme reseptorene i hjernen uavhengig av hvorvidt du har tatt Norspan eller Subutex. Den primære forskjellen mellom disse to handler altså om hvordan virkestoffet tas opp i kroppen din – dvs. hvordan buprenorfin absorberes og distribueres i systemet ditt. Vi anbefaler at du leser Felleskatalogens omtaler av Norspan og Subutex, for en detaljert sammenligning mellom de to (se f.eks. avsnittene «Egenskaper»).

3. Er det noe du kan gjøre for å komme raskest ut av abstinensfasen?
Dessverre er det begrenset hva du kan gjøre, annet enn å «stå i det» og ta tiden til hjelp. Det kan være hensiktmessig at du får i deg en fornuftig mengde væske og vitaminer; ikke fordi dette har noen direkte virkning på abstinensplagene, men fordi dette indirekte kan hjelpe deg med å gjenopprette en god generell helsetilstand. Fysisk aktivitet kan også være fordelaktig, i den grad du er i stand til dette. Utover dette må du være klar over at disse plagene er forbigående, dvs. at det vil bli bedre etter hvert.

4. Hvor lenge vises inntak av Subutex på blod- og urinprøve?
Buprenorfin kan spores 1-3 døgn etter siste inntak med en blodprøve, og 1-2 uker etter siste inntak med en urinprøve.