Kan en blodprøve vise om en har drukket øl eller vodka?

Mann, 46 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er to måter å tolke spørsmålet ditt på, og vi er usikre på hvilken du faktisk lurer på. Spør du om:

(1) hvorvidt en blodprøve kan vise om du har drukket alkohol;

eller

(2) hvorvidt en blodprøve kan si noe om det er øl eller vodka du har drukket.

Svaret på (1) er: ja. Dette vil avhenge av hvor mye alkohol du har i blodet (din promille), hvor lenge etter inntaket blodprøven tas, og hva slags blodprøve som tas. Alkoholbruk vil bare kunne avdekkes med en blodprøve som er designet spesifikt for å lete etter dette. Slike blodprøver krever at du informeres på forhånd om prøvens formål, og at du gir ditt samtykke til dette. Du kan lese mer om alkohol og blodprøver på våre hjemmesider.

Svaret på (2) er: nei. En blodprøve leter kun etter alkohol, og alkohol er alkohol enten du har drukket øl eller vodka. Mengden alkohol du har i blodet kan kanskje si noe om sannsynligheten for at du har drukket det ene eller det andre, men ikke noe mer enn dette.

Vi har – såvidt vi kan skjønne – også snakket med deg på telefonen. Ut fra denne samtalen vil vi videre anbefale deg å ta kontakt med de som testet deg og de som skal vurdere saken din juridisk. Om du har anledning til det, snakk også med en advokat som kan være på «din side» i saken.