Hvor mange (2mg) må man ta før det er farlig?

Mann, 31 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Viser til chat med en av våre veiledere.

Felleskatalogen skriver bl.a. følgende om Xanor:

Behandlingsperioden bør være så kort som mulig. Nødvendigheten av behandling med alprazolam og egnet dose bør revurderes jevnlig for hver pasient. Alprazolam er effektivt i inntil 8 måneder.
Initialt: 0,5-1 mg gis ved sengetid. Dosen individualiseres med doseøkninger som ikke overstiger 1 mg hver 3.-4. dag. Ved bruk av tabletter fordeles døgndosen på 3-4 doser. Ved bruk av depottabletter fordeles døgndosen på 1-2 doser.
Vedlikeholdsdosering: Opptil 6 mg gis pr. dag, men i enkelte tilfeller kan maks. 10 mg gis pr. dag i delte doser.

Det betyr at du bør unngå å overskride disse doseringene, avhengig av din erfaring med og toleranse for Xanor. Vi vil også gjøre oppmerksom på at alprazolam er forholdsvis hurtigvirkende, noe som understreker viktigheten av at maksimal dagsdose må tas i delte doser. I tillegg til dette bør du også unngå kombinasjon av Xanor og øvrige rusmidler og medikamenter.