Hei! Her om dagen ble jeg tatt med 1gram hasj i Oslo…. Drøyt en uke senere kom bota, 12500!!!! 12500 for 1gram hasj??? Er det i det hele tatt lov med så høye bøter for så lite hasj?? Er dette noe jeg bare pent betale, eller burde jeg klage på størrelsen på bota?

Mann, 21 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. Forelegget du ilegges avhenger også av din inntekt. Det har vært tilfeller hvor politiet har ilagt urimelig høye bøter med hensyn til bøtelagtes betalingsevne. Hvis du mener den boten de har ilagt deg er urimelig høy i forhold til din inntekt kan du jo forsøke å klage (men mulighetene for at klagen blir tatt til etterretning er minimale). Les mer om straffeutmåling her.