Hei. Har dere et anslag på hvor mange som har tatt selvmord som følge av kriminalisering og stigma, utstøtelse? Eller som en følge av at de tror de er permanent ødelagt av cannabisstoffer i fettet rundt hjernen som følge av at de har blitt innbilt at det er slik?

Mann, 30 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det finnes nok ingen statistikker omkring dette, i hvert fall ikke som vi kjenner til. Dersom vi skulle gjette, så er det tvilsomt at særlig mange begår selvmord av disse grunnene, eller i det minste utelukkende av disse grunnene. Vi vil tro at de fleste cannabisrøykere anerkjenner at de ikke ødelegges permanent av cannabisrøyking. Når det er sagt, så er det liten tvil om at følelser av stigmatisering kan være forholdsvis utbredt blant cannabisrøykere, og at enkeltes opplevelser av angst/paranoia i det minste delvis kan ha opphav i cannabis’ juridiske status slik den eksisterer per i dag. Det er ikke RUStelefonens mandat å kommentere ruspolitiske spørsmål, men hva vi kan si, er at dette er et komplisert og mangefasettert bilde, uten tydelige fasitsvar. I nyere tid har vi sett en tendens der en rekke land på verdensbasis reformerer sin cannabispolitikk i en mer liberal retning; om hvorvidt det samme også vil skje i Norge, kan vi ikke si annet enn: tiden vil vise.

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen fra Normal.no.