Kan jeg få kramper etter å ha vært rusfri i 1 uke ?

Kvinne, 23 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Dette er i prinsippet fullt mulig – men det blir vanskelig for oss å svare spesifikt på dette uten å kjenne til hvilke(t) rusmiddel det er snakk om, og i hvilket omfang dette har vært brukt. Altså er du velkommen til å spesifisere dette, og ta kontakt på nytt.