Har rusa meg og jeg har barn i magen.vil jevg miste barnet mitt.

Kvinne, 36 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Svaret på dette spørsmålet avhenger helt av: hva er det du har ruset deg på; i hvilket omfang har du ruset deg på dette; og når under svangerskapet skjedde dette. Om barnet ikke dør av dette, vil det også være en viss risiko for misdannelser, avhengig av svarene på ovennevnte spørsmål. Derfor anbefaler vi at du har en tett oppfølging med legen din omkring ditt svangerskap, og at du gjennomfører en grundig helsesjekk av både deg selv og barnet.