Har en skuleoppgave om ritalin, hvordan kan ritalin bli ulovleg?

Mann, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ritalin er et reseptpliktig legemiddel. Det betyr at det er forbudt å bruke/besitte Ritalin uten gyldig resept fra lege. Ritalin står oppført under MethylphenidatumNarkotikalisten, og er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5.