Er det farlig og ta sobril og postafen sammen?

Kvinne, år fra


RUStelefonen svarer:

Blandingsbruk vil alltid være et spørsmål om mengde. Både Sobril og Postafen virker sedativt på sentralnervesystemet, og i kombinasjon vil disse kunne forsterke hverandres virkning, som i ytterste konsekvens kan gi fysiske komplikasjoner. Risikoen for dette antas imidlertid å være forholdsvis lav ved mindre doser. Vi anbefaler likevel at du tar opp dette med legen som skriver ut medisinene dine.