i hvilken grad kan jeg kjøre bil når jeg intar nobligan 50 mg som smertestiller? hvor lang tid er halverings tiden

Mann, 85 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Regelverket på dette området gjennomgår for tiden en betydelig revisjon, og vil tre i kraft 1. oktober i år. Det har blitt strenge innskjerpinger for når det er lovlig å kjøre bil med en konsentrasjon av legemidler i blodet, selv om du får disse på gyldig resept. Vi har laget en oversikt som samlet gir et bilde av dette regelverket; denne finner du her.

Dessverre er ikke tramadol (virkestoffet i Nobligan) oppført på noen lister over maksimale tillatte blodkonsentrasjon, eller hvor lenge man må vente får man er innenfor denne. Men i artikkelen fra Folkehelseinstituttet (som du finner i lenken over), fremgår bl.a. følgende:

For enkelte stoff er det ikke fastsatt straffeutmålingsgrenser fordi sammenhengen mellom konsentrasjon av stoffet i blodet og graden av påvirkning er svært variabel, eller dårlig dokumentert. Men også de stoffene som mangler straffeutmålingsgrenser, kan gi meget betydelig påvirkning, også ved lave stoffkonsentrasjoner. I slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering fortsatt være nødvendig for å fastslå påvirkningsgraden.

Vi anbefaler derfor at du tar opp dette spørsmålet med legen som skriver ut medisinene til deg. Halveringstiden av Nobligan er for øvrig ca. seks timer ved normal lever- og nyrefunksjon. Kapsler á 50 mg. oppnår maksimale serumkonsentrasjon 1-2 timer etter inntak.