Har akkurat startet på en kur med Tetracyclin Actavis mot et kviseproblem, og lurte på om hvis jeg tok MDMA at det ville påvirke kuren eller omvendt?

Mann, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å svare på om inntak av MDMA vil påvirke kuren din. Generelt er det slik at om man går på medisiner så bør man være forsiktig med rusmidler, om ikke annet fordi kroppen trenger den energien den har til å gjøre deg frisk og ikke til å håndtere et rusmiddel. Ut over det, har vi ikke noe medisinsk anbefaling å gi deg.