Hei,
Jeg har en i familien som jeg mistenker for misbruk av rusmidler. Vi vil hjelpe han men han vil ikke høre på oss og vi vet ikke hva vi skal gjøre videre. Er det sånt som man skal melde til politiet ? Eller hvordan skal vi hjelpe han?

Mann, 18 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Du skriver to ting her – det første er at du mistenker han. Det andre er at dere vil hjelpe han, men han vil ikke høre. Er det kanskje slik at du/dere mistenker han for å misbruke rusmidler, men han vil ikke snakke om det? Vi vet ikke hvor gammel han er, men er han over 18 år er det lite eller ingenting dere kan gjøre hvis han ikke vil gjøre noe med det selv. I noen tilfeller utgjør misbruket en så stor fare for live og helse at det blir fattet vedtak om tvangsinnleggelse/-behandling. Hvis dere velger å snakke med han igjen, kan dere finne råd om hvordan dere skal gjennomføre samtalen på vår hjemmeside: «Hvordan snakke med noen om deres rusbruk«. Har du og/eller andre i familien det vanskelig som følge av hans misbruk, anbefaler vi dere å ta kontakt med Veiledningssenteret for pårørende for hjelp.