Hva hjelper mot frossan

Kvinne, 48 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette er ikke en akutt helsetjeneste. Hvis frossan er noe du opplever gjentakende ganger, bør du kanskje tenke på hva og hvordan du inntar rusmidlene. Generelt skal blodfortynnende medikamenter hjelpe (for eksempel Dispril eller annen acetylsalisylsyre). Dette er ikke noe vi har medisinsk belegg for å hevede, men kjenner til gjennom kontakt med brukere og klinikere gjennom en årrekke.