Cdt + førerkort + opiater som nødvendig smertestillende ved innleggelse sykehus.
Har alko syndrom, greie Cdt verdier i 5 mnd nå. Kan massiv bruk av multispektret antibiotika samt opiater påvirke Cdt i forhold til å få tilbake førerkort?

Mann, 42 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Såvidt vi har kjennskap til, er det noen medikamenter som kan påvirke Cdt-verdier. Vi kjenner ikke detaljene i hvilke medikamenter det er snakk om og i hvilken grad de ev. kan påvirke. Det er jo ingen ting i veien for å spørre behandlende/foreskrivende lege om dette. Du kan se på artikkelen Biomarkører i rusmiddelfeltet og ev. vise den til behandlende/foreskrivende lege. Det er viktig at du spør om dette slik at misforståelser unngås.

Bruk av opiater vil ha en betydning. Ikke fordi det påvirker Cdt-verdiene, men i seg selv. Du kan lese om bruk av opiater ved helsekrav til førerkort på lenkene her: