Tatt antabus. Sist igår. Tatt meg en sterk vodka nå. Føler meg ikke bra. Kan det skyldes antabus?

, 48 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er helt klart en mulighet at dine symptomer skyldes en kombinasjon av Antabus og vodka, ja. Faktisk er dette ganske sannsynlig – det er jo nettopp slik Antabus er ment å fungere. Antabus er ikke ment for å dempe alkoholsuget, men snarere for å forårsake ubehagelige symptomer ved alkoholinntak, og dermed gjøre dette mindre attraktivt. Ved store inntak av alkohol kan dette potensielt gi betydelige fysiske komplikasjoner. Vi vil altså oppfordre deg til å unngå denne kombinasjonen i fremtiden.

Dersom du opplever at ditt behandlingsopplegg med Antabus fungerer dårlig, anbefaler vi at du kontakter legen din og forhører om alternative løsninger.