Hei mange sier amfetamin er meget vanedannende, men i perrioden Mai – Juli tok jeg store doser hver dag, men klarte å slutte på dagen uten problemer.

Er det bare tull og propaganda at amfetamin er helseskadelig og vanedannende?

Mann, 19 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Amfetamin er regnet som et avhengighetsskapende/vanedannende rusmiddel. Hvor mye som skal til for å bli avhengig, og hvem som blir avhengige er imidlertid veldig individuelt.

Denne rapporten fra SIRUS handler om misbruk og avhengighet av alkohol, narkotika og til dels spill og røyking. Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninger av misbruk har endret seg over tid og hvordan man gjennom ulike metoder kan beregne antall misbrukere.

Du kan lese rapporten her:

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Her kan du lese mer om amfetamin.