Er det dumt å drikke alkoholfritt øl/ vin for en som sliter med å slutte med alkohol?
Burde man heller prøve juicer og andre ting

Mann, 27 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det finnes nok ingen klare fasitsvar på dette – det kommer helt an på hva vedkommende selv tenker og føler. Det finnes både fordeler og ulemper med dette. Ofte kan alkoholfritt øl/vin bidra til at den det gjelder i større grad føler seg inkludert som en del av et sosialt fellesskap, og i større grad unngår plagsomme konfrontasjoner i form av kommentarer omkring vedkommendes drikkevalg. Samtidig, dersom vedkommende har problemer tilknyttet alkohol, kan smaken av dette utløse en trang til å drikke øl/vin med alkohol. Men det er ingen automatikk i dette. Det hele blir altså en vurderingssak, og en vurdering som vedkommende selv er best skikket til å ta.