Hei. Jeg ble psykotisk etter jeg forsøkte å slutte på zyprexsa 2,5 mg med avtale med lege. Ble lagt inn på psykiatrisk avdeling og fikk Xeplion 75 mg deposprøyte. Så satte de meg på sobril 15 mg x 3 i døgnet noe jeg var skeptisk til. Etter noen uker trappet jeg ned til ca 5- 10 mg i døgnet. Noe som gjorde at jeg fikk kraftig angstanfall og abstinens. Så jeg måtte begynne på 10 x 3 i døgnet og fikk en nedtrappingsplan som jeg har fulgt nøye. Nå har jeg vært uten sobril i 6 dager og er plaget med uro og angst nesten hele tiden. Alt av dagligdagse gjøremål er vanskelig. Jeg lurer på hvor lenge varer disse abstinensene? Det er utrolig slitsomt og vondt! [innlegget er redigert for å ivareta anonymitet, red.]

Mann, 35 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Viser til samtale med en av våre veiledere. I korte trekk er angst/uro en helt typisk abstinensreaksjon etter en viss tids bruk av Sobril. Det er vanskelig å si eksakt hvor lenge slike abstinenser vedvarer, da dette er veldig individuelt. Likevel kan du nok forvente å oppleve at en gradvis forbedring vil inntreffe 2-4 uker etter siste inntak. Denne gradvise forbedringen av dine plager kan igjen vedvare noen uker. Det er vanlig at abstinensene kommer i bølger. Riktignok kan enkelte også oppleve at de må vente lengre enn dette også, før abstinensplagene begynner å avta. Uansett må du være klar over at dette er noe som er forbigående, og at det vil bli bedre i forholdsvis nær framtid.