Kan Ritalin i høy dose (70 mg) gi utslag på amfetamin og metamfetamin i urinprøve?

Mann, år fra


RUStelefonen svarer:

Amfetamin og Ritalin har to forskjellige virkestoffer, og det slår ikke ut på det samme, verken på blodprøver eller urinprøver. Ritalin slår ut på metylfenidat og Amfetamin på amfetamin. Men det finnes en rekke hurtigtester som blant annet kan bestilles på nett. Disse gir etter hva vi vet, vanligvis ikke utslag på Metylfenidat.