Jeg lurer på hva deres syn på rusproblematikk er på generelt grunnlag? Mener dere at det er ett medisinsk problem som helsevesenet bør ta seg av eller er det ett strafferettslig problem som politiet og domstolene bør ta seg av? Er stigmatiseringen av bruk av rus i det norske samfunnet bygget på forskning og kan dermed rettferdigkjøres eller er det bygget på moralisme? For eksempel at det er helt sosialt akseptert å drikke seg full hver helg, men at mann blir sett på som junkie hvis mann bruker en XCT pille en gang i måneden.

Kvinne, 28 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi på RUStelefonen skal svare på spørsmål- og gi informasjon om rusmidler og eventuelle behandlingsalternativer. Dette skal vi gjøre i tråd med de regler og prosedyrer som til enhver tid er gjeldende i Norge, og vårt moralske og/eller politiske syn skal ikke ha noen påvirkning på svarene vi gir.

Spørsmålene du tar opp er veldig interessante og, ikke minst, viktige, men denne siden er ikke riktig forum å diskutere i.