Hei.
Vi har en kjellerleilighet vi leier ut.
Vi har ved flere tilfeller kjent at det kommer lukt fra den som kan minne om lim lukt eller løsemiddel lukt.
Hva kan dette være?

Mann, 37 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det finnes en rekke produkter som lukter som løsemidler; først og fremst løsemidler i seg selv. Har dere forsøkt å snakke med leieboeren deres, for å komme til bunns i hvor denne lukten stammer fra? Det kan godt tenkes at det hele har en naturlig forklaring. Praktisk arbeide, hobbyer, kosmetikk o.l. er eksempler på aktiviteter som kan avgi en løsemiddellignende lukt.

Dersom det derimot dreier seg om bruk av illegale rusmidler, er det enkelte stoffer som også vil kunne produsere en lignende lukt. Et eksempel på dette er røyking av (met)amfetamin, eller røyking av heroin, dog førstnevnte normalt vil lukte noe sterkere. Et annet stoff hvis lukt kan minne om løsemidler er GHB, men ettersom dette drikkes fremfor å røykes/fordampes, er det tvilsomt at resten av huset ville lukte av dette. Merk for øvrig også at løsemidler i seg selv kan misbrukes i rusøyemed; det finnes enkelte drivgasser fra disse som kan inhaleres, noe som til en viss grad også vil kunne skape lukt.