Vårt barnebarn reiste til Oslo for noen år siden. Hun reiste på lykke og fromme og bodde litt her og litt der. Hun har ikke gitt livstegn fra seg siden Mai, og svarer ikke på tlf eller mail/facebook.
Hun er 26 år og hadde begynt med stoff allerede før hun dro.
Jeg er klar over at «Dette har ikke jeg noe med», og hennes mor (vår datter) ville nok reagert på at jeg henvender meg til dere. Men hva kan vi gjøre? Finnes det noen i miljøet i Oslo som har mulighet til å spørre seg for ? Hvor kan man begynne ? Har Frelsesarmeen noen mulighet ?
Ville være takknemlig for svar.

Mvh
Engstelig

Mann, 76 år fra


RUStelefonen svarer:

Vi forstår veldig godt deres bekymring og synes egentlig at dette er noe dere har noe med. Det er deres barnebarn og aller nærmeste familie. Hvis ikke dere har noe med det, hvem har da noe med det? Dere kan neppe sørge for at hun rydder opp i livet sitt uten videre, men det går i alle fall an å kontakte steder og folk som kjenner disse miljøene i Oslo og snakke med dem om råd og veiledning. Dersom hun oppholder seg innenfor det offentlige kan dere muligens i det minst få vite om hun oppholder seg der. Men på den annen side, da burde dere i det minste ha en anelse om hvor hun er for å slippe å ringe til alle mulige steder i Oslo.

Dere kan kontakte Uteseksjonen (Oslo kommune). Uteseksjonen i Oslo  driver oppsøkende sosialt arbeid blant barn, unge og voksne i Oslo sentrum med et rus- og kriminalitetsforebyggende perspektiv. Tjenesten gir helse- og sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med rusproblemer i Oslo sentrum.

Arbeidet utføres gjennom oppsøkende patruljer på dag- og kveldstid hver dag hele året. Tjenesten oppsøker personer som antas å stå i fare for å utvikle, eller som har utviklet problemer i tilknytning til rus og kriminalitet.

Gjennom arbeidet søkes det å kontakte og få oversikt over enkeltpersoner og grupper, bygge tillit og relasjoner og arbeide for endring sammen med brukeren, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Det vektlegges å senke terskler til øvrig hjelpeapparat gjennom kvalitativt godt formidlingsarbeid.

Uteseksjonens ansatte har taushetsplikt med unntak av i situasjoner der de har meldeplikt til barneverntjeneste, må kontakte sosialtjeneste i forhold til gravide med rusproblem eller må handle i nødsituasjoner der liv og helse kan gå tapt.

Patruljene  ute i sentrum kan nås direkte på vakttelefonen; 913 03 913
Kl. 08.00-24.00 mandag til og med torsdag
Kl. 08.00-04.00 på fredager/natt til lørdag
Kl. 10.00-04.00 på lørdager/natt til søndag
Kl. 16.00-24.00 på søndager

Det er trolig begrenset hvilken informasjon de kan gi dere, men dere kan i det minste kontakte dem og høre om de har noen råd og tips til dere.