Om en person tar ghb hva og man tar en test hjemme hva vil det vise utsalg på?

Kvinne, 32 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vanlige hjemmetester vil gi utslag på kokain, amfetamin/metamfetamin, cannabis, morfin/opiater og benzodiazepiner. Det betyr at bruk av GHB ikke vil kunne avdekkes med hjemmetester. Det er likevel mulig å teste urinen for GHB, men dette må altså gjøres et sted der urinprøven vil sendes til og analyseres på et medisinsk laboratorium (f.eks. hos legen). For øvrig vil vi legge til at GHB har en svært kort påvisningstid; det betyr at dersom du ønsker å sjekke urinen for GHB, bør man analysere morgenurinen dagen etter GHB evt. har vært inntatt.