Har Rustelefonen noen føringer fra oppdragsgiver (Helsedirektoratet) i forhold til hvordan de skal fremstille informasjonen om rusmidler? Altså sett i forhold til hele debatten rundt skremselspropaganda/fokus på mulige konsekvenser av regelmessig bruk i stedet for sporadisk bruk?

Kvinne, 46 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vi har generelle retningslinjer i vårt mandat om å informere uoppfordret om potensielle skader av alle rusmidler.