Hei. jeg lurer på om rusen kan være årsaken til dette: bli kvalt om natta, våkne opp i angst og mareritt, prikkinger i hele kroppen og svimmelhet. selvmordstanker?

Kvinne, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Viser til samtale med våre veiledere på chat og telefon.

Ja, det er ganske plausibelt at disse symptomene kan knyttes til din rusbruk; både som direkte ettervirkninger av den siste tidens inntak, og også som en abstinensreaksjon etter lengre tids regelmessig bruk av rusmidler. Vi håper at du vil ha utbytte av å oppsøke de behandlingstiltak som ble nevnt i våre samtaler, og ønsker deg lykke til videre i prosessen. Dersom du ønsker mer informasjon om hjelpeapparatet og hvordan det fungerer, kan du lese denne artikkelen på våre hjemmesider.

Viser også til behandlingstilbudet P22 i Oslo hvor du kan henvende deg direkte selv.