Hei,

Vi er to venninner boende i Købehavn med en tredje venninne hjemme i Norge. Hun har de siste 3 årene beveget seg som en tornado, og etterlatt ødelagte vennskap, flere tusen i gjeld hos diverse dealere, samt brutt opp sine foreldre.

Min venninnes mor arbeider selv med rusmisbrukere, og vi er for øyeblikket svært håpløse, grunnet Norges regler om «man kan ikke hjelpe dem som ikke vil hjelpes». Dette mennesket er til stor skade for seg selv og alle rundt henne, og etter foreldrenes brudd (hennes mor har hatt to slag og er delvis blind), følte jeg at grensen er overskredet. Det er den forsåvidt for lenge siden.

Hun trakasserer både venner og familie, sprer anklager om overgrep og har enorm gjeld hos halve Oslos dealere, samt utallige venner og bekjente. Vi vet virkelig ikke hva vi skal gjøre, og vurdere nå og gå til politiet med saken.

Hva kan vi gjøre for å hjelpe en som ikke vil hjelpes?

Kvinne, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dere har rett i at prinsippet for rusbehandling i Norge i stor grad hviler på at den rusavhengige selv ønsker å ta i mot hjelp. Imidlertid finnes det med hjemmel i Helse -og omsorgtjenesteloven §10, mulighet for å legge inn rusavhengige på tvang.  Dere kan rette bekymringen til NAV for å fremme en bekymringsmelding og et ønske om vurdering av tvangsinnleggelse.

Ut over det er det viktig at dere setter grenser for dere selv og hva dere aksepterer. Selv om hun har rus-andre problemer, skal dere ikke finne dere i å bli dårlig behandlet og trakassert. Det å gjentatte ganger strekke ut en hjelpende hånd til en som ikke vil ha hjelp, vil ikke føre til annet enn frustrasjon fra alle kanter. Da er av og til den beste løsning å trekke seg tilbake, og si til henne at dere kan være en støtte for henne om og når hun selv ønsker hjelp.