RUStelefonens leder sier på NRK at «Spørsmålet er hvor ofte man gjør dette. Skjer det hver gang du er på byen, da vil jeg si du er i ferd med å få et problem.»

Så hvis man drikker hver gang man er på byen, som er et langt skadeligere rusmiddel enn cannabis, så har man ikke et problem?

Mann, 37 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Din innvending blir noe upresis. Saken du refererer til omhandler regelmessig bruk av illegale rusmidler generelt, ikke kun cannabis, og kommentaren fra vår seksjonsleder må sees i tilknytning til dette. Det er imidlertid ikke slik at vi anser alkohol som et bedre/tryggere/sunnere eller mindre vanedannende rusmiddel enn andre, kun fordi det er lovlig. Dette underbygges i en rekke artikler på våre hjemmesider. Vår seksjonsleder snakker også om problematikken rundt alkoholbruk i intervjuet, men NRK valgte dessverre å ikke ta med dette i den endelige saken.