Finnes det en adhd medesin som ikke har metylfenitad ( amfetamin lignende stoff? )

Kvinne, 47 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

De vanlige medikamentene som benyttes ved behandling av adhd som; Ritalin, Conserta, Equasym, Medikinet og Methylphenidate har metylfenidat som virkestoff.  Når disse medikamentene ikke har den ønskede effekt kan amfetamin gis som deksamfetamin tabletter ((Dexamfetamine sulphate, Metamina). En annen form er eller i en racemisk form (Racemisk amfetamin), eller en kombinasjon av amfetaminsalter og deksamfetaminsalter med preparatnavn Adderall XR. Disse preparatene er ikke registrerte legemidler i Norge, men kan skaffes etter søknad fra lege.

Et annet produkt – det mest aktuelle ikke-amfetaminliknende preparatet – er Strattera som inneholder virkestoffet atomoksetin og ikke virker sentralstimulerende. Det finnes også noen andre legemidler, men som ikke har så god dokumentasjon på effekt. De andre legemidlene vi har nevnt som ikke inneholder metylfenidat kan du lese mer om på Felleskatalogen.no.