Jeg har en nevø på 25 år som bor hjemme hos min søster og som har rust seg de 10 siste årene. Han ble i ung alder diagnostisert med ADHD, men han nekter å ta medisiner for dette. Det er mest hasj, tabletter, amfetamin og kokain han bruker. I den senere tiden har han uttrykt at han hører stemmer , og i april opplevde vi en forferdelig episode etter at han hadde rust seg på amfetamin/kokain en periode. Han ble veldig paranoid, hørte stemmer og virket psykotisk. Han ble denne gangen hentet av psykiatri ambulansen og kjørt til legevakten, men der ble han skrevet ut etter 2 timer og kom hjem igjen. Han var fremdeles veldig paranoid da han kom hjem fra legevakten, han trodde at naboene avlyttet ham og at det stod personer utenfor vinduet hans. Min søster og jeg prøvde etter beste evne og fortelle ham at der var ingen utenfor. Vi måtte slå av mobiltelefonene fordi han var overbevist om at utenforstående kunne avlytte oss gjennom mobilene. Han fortalte oss at han var sin egen datamaskin opp i hodet og mange andre rare ting. Vi satt å våket over ham i 2 døgn, vi ringte gjentatte ganger til legevakten og spurte om hjelp, men de var kun opptatt om han hadde truet oss eller andre eller om han hadde truet med å ta sitt eget liv, noe han ikke hadde. Vi fikk tilslutt skrevet ut vallergan fra en lege på legevakten som vi måtte tvangsmedisinere ham med for at han skulle sovne, han sov da i 14 timer. Han har hatt perioder med av og på rus etter det, men en periode da han hadde vært rusfri i 5 uker fortalte han at han fremdeles hørte stemmer, men den gangen var han bevist på at stemmene ikke var reelle bare var veldig plagsomme . I denne perioden var han veldig sårbar og gikk knapt utenfor døren. Han var også veldig opptatt av å fortelle oss at han var veldig glad i oss. Vi fikk ham til fastlegen, men det eneste hun hadde å bidra med var å fortelle ham at han måtte slutte å røyke hasj, vi var også med ham på legevakten, men der ble vi henvist til rusmedisinske avd, og så ble han sendt hjem med en Truxal. 2 dager før avtalen på rusmedisinske avd. sprakk han igjen på kokain og ble igjen paranoid og overbevis om at stemmene var reelle. Han ble denne gangen mer aggressiv. Han kom med uttrykk som at han skulle ta naboene som overvåket ham, han tok også en kniv med seg ut , og på ett tidspunkt stod han med kniven mot strupen mens min søster og en nabo så på og sa at han skulle ta sitt eget liv. Han ble også denne ganger hentet av psykiatriambulansen + 2 politibiler. Han ble tvangsinnlagt på psykiatrisk akuttmottak.Både politi og psykiatrisk avd. er blitt informert om alt. Vi hadde blandede følelser om dette, glad for at han endelig skulle få hjelp og trist for å se en vi er veldig glad i komme i en slik tilstand og situasjon. Sjokket ble stort da han ble utskrevet etter 2 dagen , fremdeles med tendenser til å være aggressiv, og med beskjed til min søster om at hun ikke kan nekte ham i å ruse seg. Min søster som bor sammen med ham er utslitt og jeg vet ikke hvor mye mer hun klarer, men hun vil ikke kaste ham på gaten for som hun sier da er det ingen som følger ham opp. Mitt spørsmål er: Hva gjør vi nå? Hvor kan vi få hjelp? Vi bli stadig henvist til fastlege eller politi, men når ikke det heller hjelper hvem skal vi da henvende oss til? Håper dere har noen gode råd å komme med, evt, hvor ellers vi kan henvende oss. Hilsen fortvilet tante

Kvinne, 50 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en veldig fortvilt situasjon. Nevøen din ruser seg og uttrykker en del psykotiske symptomer, som mest sannsynlig henger sammen med rusinntak. Han har blitt (tvangs)innlagt på legevakt og psykiatrisk akuttmottak, men opplever å bli skrevet ut kort tid etter innleggelsen.

I følge Lov om psykisk helsevern (lovdata), kan tvang kun etableres dersom «pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten

a) får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær fermtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller

b) utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse»

Hvis din nevø ikke oppfyller disse kriteriene, vil sykehuset kunne skrive han ut etter kort tid. Rusutløste psykoser/psykotiske symptomer regnes ofte ikke som grunnlag for tvang over lengre tid. Han har også fått et tilbud om oppfølging av rusmedisinsk avdeling, men det betinger at han er villig til å motta hjelp.

Han bør få en henvisning til DPS (distriktspsykiatrisk senter) for å kartlegge/utrede om de psykotiske symptomene er rusutløste, eller om han har en grunnleggende psykoselidelse/-sårbahet, som gjør at han kanskje trenger medikamentell hjelp for å gjøre noe med stemmene han hører. I og med hans unge alder bør han prioriteres. DPS’ene har som regel også et akutteam som kan kontaktes når kriser oppstår. De kan være behjelpelig med å skaffe riktig helsehjelp.

Hvis han ikke er motivert for å motta noen form for frivillig hjelp, så er det lite dere kan gjøre for han så lenge han ikke oppfyller kriteriene for tvang. Dere kan dog melde deres bekymring til legevakt, politi og evt. fylkeslegen. Er det slik at gutten truer med å ta sitt eget liv, eller på annen måte opptrer truende mot de rundt seg, må dere selvfølgelig kontakte politi og/eller helsepersonell med en gang.

Dere i familien kan også ta kontakt med Veiledningssenter for pårørende.

Vi råder dere til å ta kontakt med noen som dere kan snakke med vedrørende deres situasjon. Dere er også velkommen til å ta kontakt med oss på telefon (08588) alle dager mellom 11-19.00.