Ved sjeldne tilfeller av insomnia, der man ligger lenge våken før man får såve, er det farlig å ta 3 tabletter paracetamol a 500 mg på en gang?

Kvinne, 19 år fra


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen sier om Paracetamol: «Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg pr. kg kroppsvekt, vanlig anbefalt døgndose er 45 mg pr. kg kroppsvekt, og maksimal døgndose er 60-75 mg pr. kg kroppsvekt. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering».

Så vidt vi vet er det anbefalt å ta 1-2 tabletter  for voksne, så 3 er jo mer en anbefalt. Du bør ikke ta mer enn anbefalt dose av medikamenter. Imidlertid er det nok ikke noe farlig for deg å gjøre det en enkelt gang i blant. Om du gjør det ofte, derimot, kan det være skadelig, da Paracetamol kan skade leveren.