Kan dere hjelpe meg med hvor jeg finner god forskning/gode tall på rusbruk i Vestfold. Ungdomsundersøkelsen er noen år gammel, jeg ville gjerne hatt noe oppdatert . Dette skal brukes til internundervisning i PUT.
[innlegget er redigert for å ivareta anonymitet, red.]

, år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi vil anbefale deg å studere SIRUS’ årlige publikasjon Rusmidler i Norge. Denne undersøkelsen er riktignok landsdekkende, men f.eks. ved å søke etter ordet «fylke» i publikasjonen, vil du finne fram til alle statistikker som presenteres omkring rusbruk på fylkesnivå. Dersom du har spørsmål utover hva som fremgår i publikasjonen, anbefaler vi at du kontakter SIRUS direkte.

For øvrig er NOVAs Ungdata-rapport 2014 (publisert 2015) i skrivende stund den mest oppdaterte statistikken omkring norsk ungdom og rusbruk (se kapittelet «Rusmiddelbruk»). Også her vil du finne data på fylkesnivå.