Jeg er alkoholiker og bruker nå også piller. Drikker 12-18 halvlitere øl pr dag, har gjort det i mange år. Forsøkte å kutte alkohol i januar- februar ved å ta 7mg Imovane i tillegg til alkohol. Meningen var å redusere alkohol og heller bruke piller. Men som vanlig ble det begge. I mars gikk jeg over på Rivotril og alkohol. Ca 3 mg Rivotril pr dag og fortsatt 12-18 halvlitere øl pr dag helt til nå i juli. Hvis jeg kutter både øl og piller på dagen og klarer å holde meg 100% rusfri, hvor lenge bør jeg vente før jeg kjører bil? Har ikke kjørt bil i denne rusperioden selvfølgelig. Har kuttet slike økter på dagen tidligere og klart abstinensene fint. En vanskelig uke, så er jeg oppegående igjen. Hvis jeg kutter i dag, når kan jeg kjøre bil? Har lappen fordi jeg ikke kjører i ruset tilstand og har aldri fortalt noen i helsevesenet eller andre om forbruket mitt.

Mann, 50 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

For å svare direkte på spørsmålet ditt: Hvis ingen i helsevesenet vet at du bruker Rivotril, kan du kjøre bil igjen når virkestoffet i Rivotrilen er helt ute av kroppen din. Det tar omlag en uke, men du kan regne noe lengre, si ti dager. Hvis du blir stoppet i kontroll og politiet mistenker ruskjøring, vil de først og fremst ta en spytt- eller blodprøve fordi dette viser om du er påvirket der og da. En urinprøve viser om du bruker et stoff/medikament. Når det gjelder helsekrav til førerkort er det urinprøver som er aktuelt (men ikke så lenge helsevesenet ikke vet om det). Oppdager f.eks. fastlegen din at du bruker Rivotril kan dette medføre inndragning av føreretten. Det samme gjelder misbruk av alkohol og selvsagt også kombinasjonen. Merk at hvorvidt du kjører i rusa tilstand eller ikke har ingen betydning for om førerretten inndras (det er misbruk i seg selv som er avgjørende).

Slutter du helt å drikke og bruke medikamentene nå, er du altså kjørbar og på den sikre siden etter ti dager.

Om planen du forespeiler er en god strategi for å slutte med alkohol og medikamenter er et helt annet spørsmål. Hvis du ønsker veiledning eller å drøfte dette uten at det får konsekvenser for kjøreretten, kan du kontakte oss anonymt. Vi kan gi deg råd og tips om ev. nedtrapping dersom det skulle vise seg nødvendig.