Hva er Symptomer på Avhengigher Paralgin Forte. Må ta 1 Paralgin forte pluss 1 Paracet500. Vær kveld før Senge tid. Dette i samråd m Fast legen. Grunnet Prolaps. Venter på Operasjon. Tar ikke Smerte Stillende på Dagen . Selv om d er utholdelige Smerter da og.
Her en kveld tok jeg ikke Paralgin forte eller Paracet Vpknet av at jeg var Små kvalm. Og Kraftige Nakke Smerte. Tok Da en Pinex Forte 500 pga tom for Paralginforte. Etter ca 30 min var Kroppen mye roligere å ikke kvalm. Er red jeg kan ha Blitt avhengi av Paralginforte

Mann, 36 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Du skriver ikke hvor lenge du har brukt Paralgin forte, så vi svarer deg på generelt grunnlag. Det er finnes flere symptomer på avhengighet, både psykisk og fysisk. Ett av symptomene på avhengighet kan være at man blir abstinent hvis inntaket opphører. Noen opplever abstinensen som en influensalignende tilstand, med uro og søvnløshet. Andre kan få kramper, problemer med magen og føle seg veldig dårlige. Nå er det ikke noen stor dose du bruker, men det kan likevel være mulig at kroppen din reagerer hvis du lar være å ta medisinen din. Om de reaksjonene du får skriver seg fra eventuelle abstinenser, eller om det er reaksjoner på sterk smerte kan ikke vi uttale oss om. Vi anbefaler deg å ta opp dette med legen din.