Hei, jeg får ofte lyst til å drikke, jeg har drukket hver helg siden desember 2015.
Jeg merket at jeg tåler mye mer nå enn før, det går mest i 40-60%brennevin.
Er dette farlig?
Får ofte lyst til kjenne den svimmelheten..

Mann, 18 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Du har drukket hver helg siden desember 2015 og merker at du tåler mer enn før, og du lurer på om dette er farlig. Det er slik at all rus er potensielt skadelig og alkohol er intet unntak. Alkohol kan være skadelig på flere måter. Risikoen for sykdommer og akutte skader som følge av alkoholbruk er stor. Vi deler ofte mellom to hovedkategorier:

Akutte virkninger

Akutte virkninger er direkte eller indirekte konsekvenser av at en er i beruset tilstand: følger av reduserte ferdigheter og forandret oppførsel, eller skader disse personene påfører samfunnet eller seg selv: Ifølge ny forskning kan folk som drikker seg veldig fulle påføre hjernen store skader på kort tid, uten langvarig alkoholmisbruk. Det har lenge vært antatt at skader på hjernen kun kan oppstå etter lengre tids alkoholmisbruk.

Langtidsvirkninger

Langvarig høyt alkoholforbruk øker risikoen for utvikling av sykdommer i hjernen og nervesystemet, leversykdommer, betennelse i bukspyttkjertelen, økt blodtrykk, blødninger (særlig i fordøyelsesorganene), hjerneslag, enkelte former for kreft, samt fosterskader. Risikoen for leverskade synes først å øke ved daglig inntak på rundt 2-3 alkoholenheter (1 alkoholenhet tilsvarer for eksempel 1 glass vin eller 1 drink). Større alkoholinntak kan hemme immunforsvaret slik at man blir mer mottakelig for infeksjoner.

Å drikke brennevin med høy prosent hver helg i flere måneder kan som du kanskje skjønner, være skadelig i mer eller mindre grad. Når man er ung er man også mer utsatt for de skader alkohol kan gi.

Det at du merker at du tåler med nå enn før, kan tyde på toleranseutvikling. Hvis du er helt avholdende i et par uker, vil denne toleransen forsvinne, og du vil tåle mindre.

rushjelp.no kan du teste ditt alkohlforbruk og lese mer informasjon om alkohol.