Hva gjør Metadon med kroppen min?

, år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Metadon kan ha en rekke bivirkninger, men hvordan det påvirker kroppen på sikt er fortsatt noe som det forskes på. Du kan lese om virkninger og risiko i denne faktaartikkelen om metadon fra folkehelseinstituttet.