Jeg lurer på hvilke tilbud det finnes i Bodø og omegn for de som har et alkoholproblem. Jeg ønsker å få hjelp til mitt problem før det skader og sårer de rundt meg.

Mann, 44 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er bra at du anerkjenner at du har et problem, og at du ønsker hjelp fra det profesjonelle hjelpeapparatet for å komme deg ut av denne situasjonen. Det er et viktig første skritt i riktig retning.

I denne oversikten fra Helsenorge kan du se hvilke rustiltak som tilbys i Nordland fylke. Vi anbefaler også at du leser vår artikkel om hvordan rushjelpeapparatet fungerer, slik at du vet hvordan innsøking, behandling etc. foregår.

Utover dette vil vi også tipse om Anonyme Alkoholikere; de har også møtegrupper i Bodø og omegn.

Lykke til videre!