Hvor lenge kan jeg risikere å være kvalm og svimmel etter seponering av efexor?

Kvinne, 39 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen skriver følgende om seponering av Efexor:

Plutselig seponering bør unngås. Når venlafaksinbehandlingen skal avsluttes skal dosen gradvis reduseres over en periode på minst 1-2 uker for å redusere risikoen for seponeringsreaksjoner. Hvis utålelige symptomer oppstår etter dosereduksjon eller ved avslutning av behandling, kan det vurderes om siste forskrevne dose skal gjenopptas. Legen kan deretter fortsette å redusere dosen, men med en mer gradvis hastighet. Individuell dosejustering kan være nødvendig.

Altså vil vi anbefale at du kontakter utskrivende lege i forbindelse med plagene du opplever. Kvalme og svimmelhet er en forholdsvis normal bivirkning av Efexor. Utover dette er vi dessverre ikke kjent med hvor lenge du kan regne med å oppleve kvalme/svimmelhet etter seponering, ettersom antidepressiva faller litt utenfor vårt fagområde, som er rusmidler.