Hei. En slektning er avhengig av Sobril. Betyr det at hun ikke kan kjøre bil?

Kvinne, 34 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er fastsatt grenser for hvor mye legemidler eller narkotika man kan ha i blodet når man kjører bil. Hvis vedkommende blir stoppet i en trafikkontroll og prøven viser innhold over denne grensen vil førerkortet bli inndratt. Både slektningen din og legen er ansvarlig for at hun ikke kjører bil med for høye, eller farlige verdier i blodet. Hvis det er et foreskrevet legemiddel er legen forpliktet til å melde bruk av slike legemidler til fylkesmannen, og retningslinjene setter også grenser for når fylkesmannen bør tilrå at politiet inndrar førerkort. Du kan lese mer om førerkort og bruk av B-preparater på hjemmesiden til Norsk Helseinformatikk.