Hvorfor er gutter mest utsatt for skader når alkohol er med i bildet?

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke kjent med at gutter er mer utsatt for alkoholrelaterte skader enn jenter. Men dersom dette er tilfelle, kan det kanskje ha sammenheng med at gutter ofte kan være mer risikovillige sammenlignet med jenter, noe som nok blir mer tydelig når alkoholen begynner å senke den kritiske sansen. Samtidig ser vi fra statistikker at gutter og jenter i 15/16-årsalderen drikker alkohol omtrent like ofte, men at gutter gjerne drikker mer enn jenter når de først drikker.

Men når det gjelder den voksne befolkningen, er saken litt annerledes. Andelen alkoholrelaterte dødsfall er betydelig høyere hos menn enn hos kvinner – noe som nok også har sammenheng med at menn i denne aldersgruppen drikker mer alkohol enn kvinner. Dette kan du lese mer om hvis du kikker på SIRUS’ årlige publikasjon Rusmidler i Norge, og kapittelet om alkohol. Men hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden, gjenstår å se.