Ritalin – bivirkninger og urinprøve

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Slår Ritalin ut på urinprøve? Og hvilken bivirkninger har det?

Kvinne, 16 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Du gir veldig lite informasjon og sier ikke hvorfor du spør, så vi må svare deg generelt på dette. Hvis du ikke får informasjonen du trenger her, send et mer utfyllende spørsmål.

Det er flere ulike metoder for å teste urin. Ritalin kan påvises, men det avhenger litt av metoden man bruker. I en vanlig, såkalt «screening» slår ofte metylfenidat (virkestoffet i Ritalin) ikke ut. Men det kan slå ut, og dersom du bruker Ritalin må du si fra om dette når du skal testes.

Hvis du bruker Ritalin uten å få det av lege, burde du snakke med oss om det. Vi kan gi deg råd og tips om hvordan du kan løse det du ev sliter med på en bedre måte.

Bivirkninger

Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 personer)

 • ujevn hjerterytme (palpitasjoner)
 • humørforandringer eller humørsvingninger eller personlighetsendringer

Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 personer)

 • selvmordstanker eller ønske om å ta ditt eget liv
 • du føler eller hører ting som ikke er virkelig, dette er tegn på psykose
 • ukontrollert tale og kroppsbevegelser (Tourette’s)
 • tegn på allergi som for eksempel utslett, kløe eller elveblest, hovent ansikt, lepper, tunge eller andre deler av kroppen, kortpustethet, piping eller pustevansker

Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer)

 • du føler deg uvanlig opphisset, overaktiv og uhemmet (mani)

Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 personer)

 • hjerteinfarkt
 • anfall (kramper, epilepsi)
 • avskalling av hud eller rødlilla merker
 • muskelspasmer du ikke kan kontrollere som påvirker øyne, hode, nakke, kropp og nervesystem – forårsaket av midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen
 • lammelse eller problemer med bevegelse og syn, talevansker (dette kan være tegn på problemer med blodårene i hjernen)
 • nedsatt antall blodceller (røde blodceller, hvite blodceller og blodplater) som kan gjøre deg mer utsatt for å få infeksjoner, og du får lettere blåmerker og blødninger
 • en plutselig økning i kroppstemperatur, svært høyt blodtrykk og alvorlige kramper (”Malignt nevroleptikasyndrom”). Det er ikke sikkert at denne bivirkningen er forårsaket av Ritalin eller andre legemidler som tas samtidig med Ritalin

Andre bivirkninger (det er ikke kjent hvor ofte disse oppstår)

 • uønskede tanker som stadig kommer tilbake
 • ukontrollert taletrang
 • uforklarlig besvimelse, brystsmerte, kortpustethet (dette kan være tegn på hjertesykdom)

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.