Hei! Jeg har UVI og har klart å få i meg Selexid som gikk ut på dato i 2009. Kan dette være farlig, eller vil det bare si at de ikke fungerer?

Kvinne, 25 år fra


RUStelefonen svarer:

Dette er egentlig et spørsmål for legen din, en farmasøyt/apotek eller Legemiddelverket. Vi svarer på spørsmål om rusmiddelbruk og hjelpeapparatet.

Vi har funnet en artikkel til deg som heter Er det farlig å bruke legemidler som har gått ut på dato?   (Kilde: Nr. 4 – 17. februar 2005 Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:434) Her står det blant annet:

Den vanligste årsaken til at legemidler blir ubrukelige, er at mengden virkestoff avtar. En sjelden gang kan imidlertid toksiske metabolitter dannes etter utløpsdato, som for tetrasyklin. Hvis pakningen åpnes, kan holdbarheten bli vesentlig kortere enn den som er påtrykt. Så du bør nok sjekke det med en av de vi foreslo.