Går det fint å ta seg en øl etter å ha tatt to paracet, eller kan det være svært helseskadelig?

Mann, år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det blir en overdrivelse å kalle dette svært helseskadelig, men dette er en kombinasjon som generelt frarådes ettersom både alkohol og paracetamol kan virke belastende på leveren. Alkoholen påvirker også effekten av medisinene, og gjør at den enten kan virke kraftigere, eller mister effekten. Likevel, dersom du klarer å begrense deg til én øl, vil dette mest sannsynlig gå bra.